جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

معاون سیاسی استاندار کردستان:

استان کردستان ۱۲۱ شهید کارمند تقدیم انقلاب کردە است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرستان گفت؛ استان کردستان ۱۲۱ شهید را تقدیم انقلاب و آرمان های والای ایران اسلامی کردە است.
استان کردستان ۱۲۱ شهید کارمند تقدیم انقلاب کردە استبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
حسین خوش اقبال در اجلاسیە شهدای کارمند استان کردستان کە با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: کارمندان شهید در زمان مظلومیت نظام از انقلاب دفاع کردند تا ما سرافرازانە  زندگی کنیم.
وی ادامە داد: اجلاسیە شهدای کارمند استان پیش کنگرە ۵۴۰۰ شهید استان است کە در اردیبهشت ماە برگزار می شود.
خوش اقبال با بیان اینکە پیش کنگرە ها در کل شهرستان های استان برگزار شدە است افزود: اجلاسیە شهدای کارمند استان نیز در راستای همین کنگرە در حال برگزاری است.

بازدید [ 408861 ]
برچسب ها