چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

استفادە حداکثری از دولت الکترونیک برای ارائە خدمت اجتناب ناپذیر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان خواستار استفادە حداکثری از ظرفیت دولت الکترونیک برای ارائە خدمت بە مردم در شرایط کنونی شد.
استفادە حداکثری از دولت الکترونیک برای ارائە خدمت اجتناب ناپذیر است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ خالد جعفری در جلسه توسعه دولت الکترونیک استان کردستان با بیان اینکه در شرایط کنونی که کشور و استان درگیر بیماری کرونا است افزود: باید کاری کنیم تا مراجعه مردم به ادارات به کمترین حد ممکن برسد و کارهای آنان در بستر دولت الکترونیک انجام شود.

وی ادامه داد: با این اقدام هم سلامت مردم حفظ خواهد شد و هم کارمندان نیز می توانند در کمترین زمان و آسوده تر به آنان ارائه خدمت کنند.

جعفری همچنین بر حفظ و اجرای سیاست های ابلاغی در بخش دور کاری کارکنان شد و گفت: مدیران باید بر حسن اجرای کارها توسط کارکنان نظارت کافی داشته باشند و در ادارات نیز تلاش شود از امکانات در اختیار آنان تنها برای انجام امورات مردم استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارکردستان به مدیران ستادی یادآوری کرد تا یک جمع بندی از نحوه دسترسی کارمندان به اینترنت داشته باشند، چرا که ضروری است اینترنت در اختیار کسانی قرار بگیرد که تنها از آن برای انجام امورات اداری استفاده می کنند.

توسعه دولت الکترونیک واتوماسیون اداری، ایجاد سیستم ویدئو کنفرانس برای فرمانداری‌ها، برنامه‌ریزی برای دسترسی درست و مورد نیاز کارکنان به اینترنت و تامین امکانات مورد نیاز سخت افزاری و نرم افزاری برای بخش های مختلف از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

بازدید [ 114912 ]
برچسب ها