شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

معاون اقتصادی استاندار؛

اصلاح الگوی ذهنی کارشناسان و مدیران بانکی ضرورت دارد/ واحدهای تولیدی کردستان نیازمند تسهیلات مناسب هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد که الگوی ذهنی مدیران و کارشناسان بانک‌ها باید متناسب با شرایط استان تغییر پیدا کند.
اصلاح الگوی ذهنی کارشناسان و مدیران بانکی ضرورت دارد/ واحدهای تولیدی کردستان نیازمند تسهیلات مناسب هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی مهمترین امر موجود در شرایط فعلی دانست و گفت: واحدهای تولیدی استان برای ادامه حیات خود نیازمند حمایت و تسهیلات مناسب بانکی هستند.
وی افزود: تسهیلات به موقع، به اندازه و با باز پرداخت مناسب حمایت از تولید و اشتغال محسوب می شود و باید بانک ها به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
فیروزی یکی از موانع جدی در سیستم بانکی و اداری را عدم توجیە بودن کارشناسان ذکر کرد و گفت: همین عدم توجیە کارشناسان سبب بر باد رفتن زحمات مجموعە و مدیران می شود و بر همین اساس اصلاح الگوی ذهنی کارشناسان و مدیران ضرورت دارد.
وی پرداخت تسهیلات ۹۷ میلیارد تومانی از سال گذشته تاکنون را عددی ناچیز دانست و گفت: این میزان تسهیلات در استان های برخوردار به یک واحد متوسط تولیدی پرداخت می شود پس نباید بانک های استان سخت گیری کنند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان از بانک ها خواست با توجه به یارانه سود تسهیلات بانکی که با همت استاندار کردستان و سازمان مدیریت محقق شدە نسبت بە پرداخت تسهیلات طرح‌های معرفی شدە در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.

بازدید [ 12312 ]
برچسب ها