پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

اخبار

اعضای شوراها منافع عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهند

استاندار کردستان اعضای شورای شهرهای استان را به ارجحیت دادن منافع عمومی بر منافع فردی تاکید کرد.
اعضای شوراها منافع عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در همایش و کارگاه آموزشی منتخبین دوره پنجم شورای شهرهای استان با بیان این مطلب افزود: اعضای شورای شهرهای استان همیشه و در هرشرایطی منافع شهر و عموم مردم را مد نظر داشته باشند واساس تصمیم گیری های خود را بر نفع عموم متمرکز کنند.

وی توجه به قانون و عمل به قوانین را در اداره شهرها بسیار حایز اهمیت خواند و ادامه داد: ملاک تصمیم گیری در شوراها قوانین و اسناد بالادستی  است که این کار علاوه بر سرعت در انجام اموراز ایجاد مشکل برای اعضا نیز جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: قانونمداری و عمل به قانون می تواند به یک فرهنگ در رفتار مردم تبدیل شود.

زاهدی دیگر موضوع مورد اهمیت در پیشبرد امور شهری را جلوگیری از حجیم شدن بدنه شهرداری ها دانست و افزود: تا جایی که امکان دارد از بزرگ شدن بدنه شهرداری ها پرهیز شود  و اعتبارات آن به جای پرداخت حقوق به مسایل عمرانی اختصاص یابد.

استاندار کردستان راه توسعه شهرها و ارایه خدمت مطلوب به شهروندان را در گرو جذب سرمایه های بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: هیچ جا بدون بهره بردن از توان بخش خصوصی توسعه پیدا نمی کند  و شوراها و شهرداری ها  باید با تسهیل  و تسریع امور زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم کنند.

وی توجه به همه ابعاد شهرها را در بخش های گوناگون مد نظر قرار داد و اظهار داشت: شهر یک پدیده زنده و دراری ابعا د متفاوت است  و در نتیجه باید در تصمیم گیری ها تمامی جنبه های آن مورد توجه قرار بگیرد.

زاهدی ادامه داد: اگر همه جنبه های شهرها و توسعه آن ها مد نظر قرار بگیرد شهرهایی زیبا ساخته خواهند شد که می تواند محل جذب و توجه گردشگران به عنوان یک رکن مهم درآمدی باشد.

استاندار کردستان با بیان اینکه نظام اسلامی از بدو تاسیس اهمیت ویژه ای برای شوراها قایل بود افزود: با حمایت های رهبری و همه ارکان نظام در دولت اصلاحات این اصل مهم از قانون اساسی اجرایی شدکه هم اکنون یک تجربه موفق از مردم سالاری دینی  و بهره گیری از خرد جمعی در سطح محلی و منطقه ای است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وفاق و همدلی در بین اعضای شورای شهرها ضروری دانست و اضافه کرد: بعد از انتخابات و در راستای پیشبرد مطلوب امور همه رقابت ها باید به رفاقت تبدیل شود چرا که در غیر ایتن صورت مردم متضرر خواهند شد.

برچسب ها