شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

فیروزی:

امروز مهم ترين وظيفه دستگاه هاى دولتى تسهيل شرايط سرمايه گذارى در كردستان است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان با تاكيد بر اينكه امروز مهمترين وظيفه دستگاه هاى دولتى تسهيل شرايط سرمايه گذارى در كرستان است، از همه مديران و كارشناسان دستگاه هاى ادارى استان خواست تمام تلاش خود را به كار بگيرند تا شرايط سرمايه گذارى در كردستان تسهيل شود.
امروز مهم ترين وظيفه دستگاه هاى دولتى تسهيل شرايط سرمايه گذارى در كردستان است

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در جلسه رفع مشكلات سرمايه گذارى گلخانه ديواندره تاكيد كرد: بايد قدردان سرمايه گذارانى باشيم كه عليرغم اينكه مى توانند دراستان هاى ديگر سرمايه گذارى كنند اما با احساس مسئوليت و تعهد نسبت به مردم عزيز كردستان اين استان را براى مقصد سرمايه هاى خود انتخاب مي كنند و براي اشتغالزايى جوانان اين منطقه همت مى كنند. 
وى همچنين ضمن تاكيد بر اهميت رعايت فرايندهاى قانونى و ادارى و دفاع از حق و حقوق دولت در واگذارى زمين و ساير خدمات به سرمايه گذاران، خاطرنشان كرد: در انجام فرآيندها و مراحل كار ادارى نبايد هدف اصلي كه تسهيل سرمايه گذارى و حمايت از آن است مغفول بماند و خداى ناكرده فراموش شود. 
فيروزى در اسن خصوص افزود: روح قوانين در نظام ما براي حمايت از كار و توليد ايرانى است و هدف غايى اجراي سياست ها و برنامه هاى اقتصاد مقاومتى مورد نظر مقام معظم رهبري توسعه سرمايه گذارى، توليد ملى و اشتغال است. 
وى هشدار داد: مبادا به نام اجراي قانون در كار سرمايه گذارى و توليد مانع تراشي شود.
معاون استاندار كردستان با اشاره به موفقيت هاى قبلى سرمايه گذار طرح، اظهار اميدواري كرد كه اين طرح نيز با موفقيت انجام شود و الگوى جديدى در كشاورزى با راندمان بالا از بهره بردارى منابع آب و خاك را به نمايش بگذارد.
شايان ذكر است، طرح گلخانه ديواندره در زمينى به مساحت ١٠ هكتار و با اشتغالزايى ٥٩ نفر در روستاى نساره عليا (شهرستان ديواندره) اجرا مى شود؛ توليدات آن گل و گياه زينتى (١٢٥ هزار شاخه گل ساقه بريده در سال) خواهد بود و سرمايه گذار بومى طرح تاكنون ٦٠٠ ميليون  تومان در آن سرمايه گذارى كرده است.

برچسب ها