سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار

درخواست استاندار كردستان از معاون وزير:

امكانات وزارت صنعت، معدن و تجارت ياريگر ظرفيت هاى كردستان در راستاى هم افزايى و توسعه شود

استاندار كردستان خطاب به معاون وزير و رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور خواستار كمك هرچه بيشتر وزارت صمت براى استفاده از ظرفيت هاى كردستان در راستاى هم افزايى و ايجاد توسعه در استان شد.
امكانات وزارت صنعت، معدن و تجارت ياريگر ظرفيت هاى كردستان در راستاى هم افزايى و توسعه شود

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در جلسه مشترك شوراى برنامه ريزى و شوراى معادن استان كه با حضور دكتر راضيه لك معاون وزير و رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور در سنندج برگزار شد، با استناد به سخنان دكتر لك در خصوص ظرفيت هاى معدنى و پهنه هاى دست نخورده كردستان، گفت: كمك كنيد با امكاناتى كه در اختيار شماست و ظرفيت هايى كه كردستان دارد هم افزايي ايجاد كنيم.
وى با اشاره به نقشه بردارى انجام شده طى ماه گذشته در كردستان خاطرنشان كرد: اميدواريم اين كار سريعتر ادامه پيدا كند و ما هم از راهكار قانونى براى استخراج معادن كه موجب ايجاد ثروت در استان مى شود استفاده كنيم.
مرادنيا همچنين ابراز اميدوارى كرد بحث ژئوفيزيك هوايى منطقه ديواندره در برنامه هاى وزارت براى كردستان قرار گيرد و به عنوان مصوبه جلسه شوراى برنامه ريزى استان در زمينه مطالعات بيشتر در كردستان، همكارى ها افزايش يابد.
استاندار كردستان در ادامه بر درخواست مديركل صنعت، معدن و تجارت استان مبنى بر نياز استان به آزمايشگاه، امكانات و نيروى انسانى تاكيد كرد.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود از مديركل صنعت، معدن و تجارت استان خواست نظارت بر بر نحوه واگذارى ها افزايش يابد و اگر ابهامى براى مردم وجود دارد شفاف سازى شود.

بازدید [ 51756 ]
برچسب ها