پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

اخبار

امنیت روانی از اصول اساسی سلامت اجتماعی بانوان است

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری کردستان گفت:در سلسله مراتب نیازها، نیاز به ایمنی یكی از اصلی ترین نیازها برآورد شده در حقیقت امنیت روانی از اصول مهم سلامت اجتماعی و پایه و مبنای اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
امنیت روانی از اصول اساسی سلامت اجتماعی بانوان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ لیلا آژیر امروز در نشست تخصصی راهکارهای ارائه امنیت اجتماعی و روانی زنان در جامعه در سنندج با بیان این مطلب اظهار داشت: بحث امنیت اجتماعی یكی از مهمترین مقوله ها امنیت روحی روانی است كه ضرورت آن در حضور بدون دغدغه آحاد و اقشار جامعه بویژه زنان جستجو می شود.
وی افزود: عدم امنیت در خارج از خانه برای زنان زمینه را برای گسترش و تشدید سوءنظرها، تعصبات و قیود اجتماعی فراهم می سازد كه منجر به انزوای زنان می شود.
آژیر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: موفقیت زنان در جامعه در گرو امنیت روانی است.

وی خاطر نشان کرد: تمایل زنان برای داشتن استقلال مالی و بسیاری دیگر از عرصه ها منجر به حضور بیشتر زنان در اجتماع شده كه در همین راستا باید سلامت محیطهای شغلی در نظر گرفته شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: باید پذیرفت كه متاسفانه برخی محیط های شغلی برای حضور زنان امن نیست.
وی تصریح کرد: در سلسله مراتب نیازها، نیاز به ایمنی یكی از اصلی ترین نیازها برآورد شده در حقیقت امنیت روانی از اصول مهم سلامت اجتماعی و پایه و مبنای اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
آژیر در پایان گفت: نقش سازمانهای مردم نهاد در ارتقاء امنیت روانی اجتماعی زنان بی بدیل است.

برچسب ها