چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

معاون عمرانی استاندار؛

انتقال بیماران کرونایی ترخیص شدە از بیمارستان بە مراکز نقاهتگاهی بسیار حایز اهمیت است/ اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها تا پایان طرح فاصلە‌گذاری اجتماعی بستە است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد بیماران کرونایی ترخیص شدە از بیمارستان‌ها برای گذراندن واتمام دورە درمان بە نقاهتگاه‌ها منتقل شوند.
انتقال بیماران کرونایی ترخیص شدە از بیمارستان بە مراکز نقاهتگاهی بسیار حایز اهمیت است/ اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها تا پایان طرح فاصلە‌گذاری اجتماعی بستە است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ شهرام ملکی در جلسه جمعبندی طرح فاصله گذاری اجتماعی در قالب کمیته اجتماعی، امنیتی با فرمانداران به صورت ویدئو کنفرانس گفت: برخی از بیماران ترخیص شدە از بیمارستان‌ها امکان گذراندن دورە نقاهت در منزل را ندارند، لذا برای حفظ‌سلامت دیگر اعضای خانواده لازم است این افراد به نقاهتگاهها برای تکمیل دوره درمان منتقل شوند.
وی در ادامه به ابلاغ معاون هماهنگی عمرانی وزیر کشور اشاره کرد و گفت: طبق این ابلاغ و تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مبارزه با بیماری کرونا اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها بسته خواهند ماند.
ملکی همچنین بر ضرورت حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا تاکید کرد و گفت: افرادی وجود دارند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و از این بیماری آسیب دیده‌اند، لذا لازم است ساز و کاری برای حمایت از آنان تدارک دیده شود.
وی افزود: امسال ۲۰ درصد از کل بودجه کشور که رقمی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است به مبارزه با بیماری کرونا اختصاص داده شده و استان کردستان باید از این امکان در جهت تکمیل نیازمندی های پزشکی و بیمارستانی خود بهره ببرد.
معاون عمرانی استاندار کردستان در پایان به فرار برخی از زندانیان در شهر سقز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی زندان ها باید در خارج از حوزه شهری بنا شوند و رویداد زندان سقز ضرورت اجرایی شدن این مصوبه را چند برابر می کند.

بازدید [ 89775 ]
برچسب ها