شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

ایجاد چند طرح اساسی و اشتغالزا در شهرستان سروآباد اولویت دارد

استاندار کردستان تاکید کرد که ایجاد چند طرح و پروژه اساسی و اشتغالزا برای شهرستان سروآباد باید در اولویت قرار بگیرد.
ایجاد چند طرح اساسی و اشتغالزا در شهرستان سروآباد اولویت دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە توسعە و محرومیت زدایی شهرستان سروآباد ضمن تاکید بر اهمیت اشتغال آفرینی در سروآباد گفت: انجام کارهای جزیی و خدماتی مشکل چندانی از شهرستان سروآباد حل نمی کند و بر همین اساس لازم است چند پروژە اساسی برای ایجاد اشتغال انجام شود.
وی اضافە کرد: توسعە باغات و پرورش آبزیان دیوزناو از جملە طرح هایی است کە می تواند برای مردم ماندگار، امید آفرین و شغل پایدار ایجاد کند.
مرادنیا با بیان اینکە شهرستانی نظیر سروآباد با توجە بە میزان محرومیت ها و کم برخورداری باید متفاوت از دیگر شهرستان ها دیدە شود، گفت: لازم است در راستای تحقق این امر گام های اساسی بر داشتە شود و مدیران با جدیت بیشتر این مقولە را دنبال کنند.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود ثبات مدیریتی در شهرستان سروآباد را مورد تاکید قرار داد و افزود: مدیران کل تا یکماه آینده نسبت تثبیت مدیران شهرستانی خود اقدام و جابجایی نیرو را ممنوع کنند.
مرادنیا همچنین به وجود صندوق های متعدد در سطح شهر وروستاهای سروآباد نیز اشاره کرد و گفت: اگر چند دستگاه و موسسه برای ایجاد صندوق های اعتباری اقدام کنند برای مردم ابهام به وجود می آورد و لازم است در این حوزه نیز تفکیک هایی در همه بخش ها صورت بگیرد.

بازدید [ 330942 ]
برچسب ها