شنبه 27 بهمن سال 1397

گزارشات ویدئو

بازدید استاندار کردستان از شرکت «ایستک» بزرگترین واحد صنعتی در حوزه مواد غذایی استان