یک شنبه 26 مرداد سال 1399

اخبار

توصیه معاون رییس جمهور به ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان:

بازنگری در برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها را در اولویت دستور کار خود قرار دهید

معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با اشاره به شرایط فعلی کشور، به ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان توصیه کرد بازنگری در برنامه ها، طرح ها و پروژه ها بویژه بازنگری در طرح های پیشران توسعه و تامین زیرساخت ها را در اولویت دستور کار خود قرار دهند و آنرا با شرایط فعلی بسنجند.
بازنگری در برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها را در اولویت دستور کار خود قرار دهید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ جمشید انصاری در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهار داشت: از زمان ابلاغ، تدوین و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با این مشکل مواجه بودیم که برنامه های اقتصاد مقاومتی با برنامه های عمومی توسعه، یکسان تصور شد.

وی هدف اصلی برنامه های اقتصاد مقاومتی را مقاومت اقتصاد ملی در برابر تکانه های شدید عنوان و تصریح کرد: بازنگری و تفکیک برنامه های عمومی توسعه از برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی باید در اولویت قرار گیرد و بخش خصوصی و دولت هر کدام به سهم خود باید این تجدیدنظرها را انجام دهند.

انصاری به نقش برجام در اقتصاد ملی و خروج آمریکا از این توافق اشاره کرد و افزود: آمریکا نه تنها از برجام خارج شد بلکه نظام تحریمی جدیدی علیه ما طراحی و اجرا کرد و تحت تاثیر این تحریم ها بخشی از امکانات و منابع اقتصاد ملی ما محدود شد.

جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد اقتصاد مقاومتی در کردستان، نوسانات نرخ بازار ارز را یکی از دلایل تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تکانه ها عنوان و خاطرنشان کرد: این امر نشان می دهد هم در شناسایی و تعریف برنامه ها مشکل داشتیم و می توانستیم برنامه های درست تری تدوین کنیم و هم در اجرای برنامه ها موفق نبوده ایم و برنامه های درست را هم درست اجرا نکردیم که سبب شد آثار آن سریع خود را نشان دهد.

انصاری همچنین اظهار داشت: در اولویت بندی منابع خدادادی کردستان، کشاورزی بر صنعت اولویت دارد و با توجه به وجود آب به عنوان اصلی ترین نهاده و نوع خاک مناسب، تدوین برنامه جامعی برای توسعه باغات استان و یک برنامه جامع تغییر الگوی کشت هم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و هم در راستای افزایش درآمد ناشی از فعالیت کشاورزی.

معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد:محدودیت منابع آب دلیل مخالفت تصمیم گیران با تخصیص منابع آب به کردستان است و ارائه الگوی کشت جدید می تواند مورد استقبال مسوولین برای تخصیص آب به استان قرار گیرد.

بازدید [ 45714 ]
برچسب ها