یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

معاون استاندار خواستار شد:

بانك‌ها رويه‌هاى سهل‌گيرانه در ارائه تسهيلات اتخاذ كنند

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان از بانك‌هاى استان خواست با اتخاذ رويه‌هاى سهل‌گيرانه در اعطاى تسهيلات، از توليد در استان حمايت كنند.
بانك‌ها رويه‌هاى سهل‌گيرانه در ارائه تسهيلات اتخاذ كنند

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در ٤٨ امين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد اظهار داشت: برخى قوانين بانكى صلبى و غير قابل تغيير است، اما برخى قوانين قابل تفسير است و ما از بانك ها انتظار داريم از اين قوانين، رويه هاى كارآمد اتخاذ كنند. 
وى در اين خصوص افزود: اخذ وثيقه ها، اظهارنامه هاى مالياتى و چك هاى برگشتى از جمله موارد قوانين غير صلبى است كه بانك ها مى توانند در اين موارد با رويه هاى كارآمد در مورد آنها سهل گيرانه اقدام و از توليد كنندگان حمايت كنند. 
فيروزى در بخش ديگرى از اين جلسه گفت: از ابتداى هفته آينده در كارگروهى با عضويت بانك هاى عامل، مديران كل جهاد كشاورزى و صنعت، معدن، تجارت و نماينده استاندارى، وضعيت واحدهاى توليدى معرفى شده به بانك ها بايد بررسى و گزارش عملكردها به استاندار ارائه شود.

برچسب ها