شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار

استاندار کردستان خواستار شد:

بانک های دولتی رویکردهای غیر توسعه ای نسب به استان را تغییر دهند

استاندار کردستان با ارسال نامه های جداگانه به مدیران عامل ۶ بانک دولتی کشور، خواستار مساعدت در راستای اصلاح رویکردها و رویه های غیر توسعه ای، تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، اتخاذ سیاست های متناسب با وضعیت استان و استفاده بهینه از منابع موجود در اختیار، شد.
بانک های دولتی رویکردهای غیر توسعه ای نسب به استان را تغییر دهند


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در این نامه ها خطاب به آقایان دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت، صیدی مدیرعامل بانک صادرات، چغازردی مدیرعامل بانک سپه، بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، سهمانی مدیرعامل بانک رفاه و فرحی مدیرعامل پست بانک، اظهار داشته:
مستحضر هستید بانک ها و موسسات مالی به عنوان یکی از ارکان مهم تامین منابع مالی پروژه ها و طرح های اقتصادی، نقش بسزایی در پیشرفت و ارتقاء شاخص های توسعه ایفا نموده و میزان مشارکت در پرداخت تسهیلات بانکی، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد آنان در اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت ها می باشد.
با نگاهی به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه استان کمتر برخوردار کردستان، علیرغم درخواست های فراوان متقاضیان، به دلیل عدم همکاری و سیاست های انقباضی بانک ها، میزان شاخص سرانه دریافت تسهیلات استان در مقایسه با سایر استان ها، ناچیز و آخرین رتبه سطح کشور را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه این نامه با اشاره به آخرین وضعیت نسبت مصارف به منابع هرکدام از این بانکها در استان در شش ماه اول سال ۹۷ (بانک تجارت ۴۰/۱%) (بانک صادرات ۵۶%) (بانک سپه۴۸/۵%) (بانک ملت ۵۷/۴%) (بانک رفاه ۴۴/۴%) و (پست بانک ۶۳/۹%) ادامه داد: خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جبران عقب ماندگی های و کاهش شکاف توسعه ای استان، بانک مطبوع با اصلاح رویکردها و رویه های غیرتوسعه ای، ضمن تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، نسبت به اتخاذ سیاست های متناسب با وضعیت استان و استفاده بهینه از منابع موجود در اختیار، مساعدت و اقدام عاجل معمول و نتیجه را اعلام نمایند.

بازدید [ 430977 ]
برچسب ها