یک شنبه 28 دی سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

بخش کشاورزی کردستان از اعتبارات ملي برخوردار شد

جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی طرح های پیشران استان در بخش کشاورزی با ریاست دکتر کیخا و حضور استاندارکردستان برگزار شد بخش کشاورزی کردستان از اعتبارات ملی برخوردار شد.
بخش کشاورزی کردستان از اعتبارات ملي برخوردار شد

 
بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان ؛ در این جلسه که با حضور معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان و مديرعامل شركت آب منطقه اي و معاونین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو  وهمچنین تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی  برگزار شد طرح توسعه 100هزارهکتاری براي تخصیص آب و اعتبار  مورد نياز  ، طرح افزایش تولید گوشت قرمز، توسعه باغات دیم و آبی و مطالعه و مدیریت حوزه آبخیز استان دربخش کشاورزی بررسی شد.
همچنین مقرر شد در مورد طرح 100 هزارهکتاری بخش کشاورزی که در چند ماه گذشته 37هزار هکتار آن از تخصیص آب برخوردار شد نسبت به تعيین تکليف سطح  باقیمانده نیز برای تخصیص آب مورد پیگیری قرار بگیرد .
پیگیری تامین اعتباری ملی برای طرح افزایش تولید گوشت قرمز نیز از دیگر دستاوردهای این جلسه بود که در آن مقرر شد در سال اول برای این طرح 10میلیارد تومان از تسهیلات ارزان قیمت استفاده شود.
 همچنین در راستای توسعه باغات دیم و آبی نیز در سال اول از محل اعتبارات 20میلیارد تومان در نظر گرفته شدو تاکید شد برای طرح های کشاورزی استان ردیفهای ویژه اعتباری مدنظر قرار گیرد و اميد است در لايحه بودجه سالجاري گنجانده شود.

بازدید [ 768645 ]
برچسب ها