یک شنبه 28 دی سال 1399

اخبار

رئیس کمیسیون برنامە و بودجە مجلس شورای اسلامی:

برای توسعە کردستان تلاش خواهیم کرد

رئیس کمیسیون برنامە و بودجە مجلس شورای اسلامی از تلاش این کمیسیون برای توسعە ورشد برخی از شاخص ها و زیرساخت‌های توسعەای خبر داد.
برای توسعە کردستان تلاش خواهیم کرد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ غلامرضا تاجگردون در جلسە شورای توسعە شهرستان مریوان با بیان اینکە کردستان در خیلی از شاخص ها از میانگین کشوری پایین تر است گفت: تلاش می کنیم در کمیسیون برنامە و بودجە و با در نظر گرفتن اعتبارات مورد نظر در بخش راهها، راەآهن و عوارض مرزی بە استان کمک کنیم.
وی حضور کمیسیون در استان را فرصتی برای بررسی مشکلات و نیازها از نزدیک دانست و اضافە کرد: مشکلات کردستان زیاد اما قابل حل است و باید تلاش کنیم بیشتر مشکلات استان خصوصا مناطق محروم و روستایی را برطرف کنیم.
تاجگردون با بیان اینکە برخی از قوانین کشور باید تغییر کنند گفت: در مجلس قوانینی باید تصویب شوند کە جامع و فراگیر باشند تا نمایندگان بە آن رای دهند.
رئیس کمیسیون برنامە و بودجە مجلس همچنین آرامش امروز کشور را مرهون فداکاری مرزنشینان دانست و گفت: این مردم برگردن همە ما حق دارند وباید تلاش کنیم نیازهای آنان را برطرف کنیم .

برچسب ها