دو شنبه 20 مرداد سال 1399

اخبار

برای سرمایە‌گذاران فرش قرمز پهن می‌کنیم

استاندار کردستان سرمایە گذاری بخش خصوصی را برای استان حیاتی دانست و از پهن کردن فرش قرمز برای سرمایەگذاران دارای اهلیت سخن گفت.
برای سرمایە‌گذاران فرش قرمز پهن می‌کنیم


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در دیدار با سرمایەگذارانی از هلدینگ بام  گفت: در استان کردستان پروژەهای متعددی در بخش پتروشیمی، راە آهن، راە و صنعت برای سرمایەگذاری وجود دارد.
وی با بیان اینکە همە مدیران استان مصمم بە همراهی با سرمایە گذاران هستند افزود: این هلدینگ اگر تمایل بە سرمایەگذاری در استان دارد، طرح‌ها و پروژەهای مورد نظرش را در کمترین زمان ممکن معرفی کند تا بە نتیجه دلخواە برسد.
بە گفتە نمایندە هلدینگ بام این هلدینگ متشکل از ۵۰ شرکت داخلی و خارجی است و تمایل دارد تا ۱۰ میلیارد یورو در استان کردستان سرمایەگذاری کند.

برچسب ها