شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار

تاكيد استاندار بر لزوم ايجاد نقطه اتصال ميان نخبگان و بخش اجرايى در استان کردستان

استاندار كردستان فاصله ميان نخبگان و دانشگاهيان با بخش اجرايى را مشكلى كشورى عنوان و بر لزوم ايجاد نقطه اتصال ميان اين دو حوزه در استان تاكيد كرد.
تاكيد استاندار بر لزوم ايجاد نقطه اتصال ميان نخبگان و بخش اجرايى در استان کردستان

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در ديدار صميمى با جمعى از نخبگان استان، ضمن ابراز اميدوارى در خصوص يافتن راهكارى براى اتصال نخبگان و بخش اجرايى استان، گفت: اين امر به شرطى ميسر است كه هم سيستم اجرايى و هم دانشگاهيان خواهان آن باشند.
وى از پيشنهاد حضور نخبگان در جلسات كارگروه هاى استان استقبال كرد و از بهره گيرى از نخبگان به عنوان مشاور استاندار خبر داد.
در حوزه گردشگرى اقداماتى شده اما كافى نبوده
استاندار در پاسخ به انتقاد از كم توجهى به ظرفيت هاى گردشگرى از جمله آبيدر و اورامان، خاطرنشان كرد: اقداماتى انجام شده اما كافى نيست، از جمله تلاش براى ثبت جهانى اورامان كه سعى داريم كمبودها به سرعت برطرف شود.
وى همچنين از پيگيرى معرفى سنندج به عنوان شهر خلاق موسيقى گفت و افزود: سنندج از پتانسيل هنرمندان بزرگ و علاقه مندان فراوان برخوردار است اما با كمبودهاى زيادى مواجه هستيم كه بايد براى رفع هرچه سريعتر آن تلاش كنيم.
توجه به مذهب و جنسيت، آسيب مديريت
مرادنيا در ادامه استفاده از توانمندى بانوان در پست هاى مديريتى را از جمله سياست هاى دولت تدبير و اميد نام برد و تاكيد كرد: در انتخاب مديران توجه به شيعه و سنى يا آقا و خانم بودن آسيب است، اصل مهم در انتخاب مديران بايد توانمندى باشد.
وى ضمن تاييد اين مطلب كه سرمايه گذارى جزو ضعف هاى استان بوده و هست، از نخبگان خواست براى استفاده از تسهيلات اشتغالزا كه در حال حاضر در اختيار استان قرار دارد استفاده كنند.
تلاش دولت براى حذف كوله برى و افزايش سود مرزنشينان
استاندار مباحث بازارچه هاى مرزى، عمران و توسعه و تخصيص آب را كه از سوى نخبگان مطرح شد، سه موضوع مهم استان دانست و اظهار داشت: بحث تخصيص آب بسيار مهم است و اعتقاد داريم تخصيص آب به استان مى تواند زمينه ساز توسعه استان باشد.
وى در اين خصوص افزود: در زمينه عمران در استان واقعا تلاش مى شود اما به واسطه تحريم ها مشكلاتى داريم.
مرادنيا در ادامه به موضوع بازارچه هاى مرزى پرداخت و گفت: كوله برى در شان مردم نيست و بيشترين سود اين كار پرزحمت نصيب سودجويان مى شود.
وى خاطرنشان كرد: دولت مصمم است با اجراى طرح جديدى كه البته خالى از نقص نبود و در صدد رفع نواقص آن است، كوله برى را حذف كند و تجارت مرزى به شيوه اى انجام شود كه بيشتر منافع آن به جاى سودجويان به مرزنشينان برسد.

بازدید [ 619989 ]
برچسب ها