شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

تاكيد معاون استاندار بر لزوم حمايت از اولین صنعت پر اشتغال استان

در جلسه ای كه به منظور رسيدگى به مشكلات تعاونى مرغداران سقز برگزار شد، معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان بر لزوم حمايت بانك ها از صنعت مرغدارى كه اولین صنعت استان به لحاظ ميزان اشتغال است تاكيد كرد.
تاكيد معاون استاندار بر لزوم حمايت از اولین صنعت پر اشتغال استان

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ در اين جلسه كه با حضور مديران تعاونى مرغداران سقز و روساى و معاونین اعتبارات بانك هاى عامل و مدیران مرتبط سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، حسين فيروزى ضمن اشاره به مساعد بودن شرايط استان براى توسعه صنعت مرغدارى، اين صنعت را يكى مصاديق مردمی کردن اقتصاد و تولید و دقيقا در محور اقتصاد مقاومتى دانست.
وى با اشاره به ظرفيت توليد گوشت مرغ در استان  به ميزان بيش از ٨٠ هزار تن در سال، توليد فعلى را بيش از نياز داخلى استان عنوان و خاطرنشان كرد: ما مى توانيم تامين كننده بخشى از نياز پروتئين كشور باشيم و اين امر گامى در جهت تامين امنيت غذايى كشور است.
فيروزى در ادامه از تعاونى مرغداران سقز خواست به منظور كمك به رفع مشكلات مالى تعاونى به دنبال بازارهاى جديد علاوه بر بازارهاى فعلى خود باشند و راهكارهاى نوين را جستجو كنند. 
در پايان اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، بانك هاى عامل حداكثر مساعدت را در زمينه رفع مشكلات مالى تعاونى مرغداران سقز به عمل آورند و راهكارهاى عملياتى را با محوریت بانک کشاورزی ارائه نمايند.
شايان ذكر است، صنعت مرغدارى در شهرستان سقز با ۱۰۹ واحد مرغداری گوشتی فعال ٥ هزار اشتغال مستقيم و غير مستقيم دارد اما از سال ٩١ به دليل شرايط اقتصادى كشور علیرغم تولید مناسب در بخش بازار فروش با مشكلات مالى مواجه شده است.

برچسب ها