دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار

تاکید استاندار کردستان بر برگزاری کنگرە مشاهیرکرد در اردیبهشت ماە 98/ کردستان ایران پایگاە و خانەی همە کردهای دنیا است

استاندار کردستان بر برگزاری کنگرە مشاهیر کرد در ششم اردیبهشت ماە سال آیندە تاکید کرد.
تاکید استاندار کردستان بر برگزاری کنگرە مشاهیرکرد در اردیبهشت ماە 98/ کردستان ایران پایگاە و خانەی همە کردهای دنیا است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره مشاهیر کرد گفت: همه برنامه ریزی ها باید بر  اساس زمانبندی مشخص و با هدف برگزاری کنگره در موعد مقرر باشد و هیچگونه کوتاهی در این زمینه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه ما بە دنبال برگزاری یک کنگرە آبرومند و بدون حاشیە هستیم افزود: این کنگرە شروع کار است و امیدواریم این کار طی سالیان آینده نیز تداوم پیدا کند.
وی ادامه داد: بنا بر جلسات و مذاکراتی که انجام شده است نظام و حاکمیت نیز از برگزاری این برنامه و دیگر برنامه های فرهنگی حمایت می کند.
استاندار کردستان با بیان اینکه برگزاری این کنگره فرصتی برای رفع برخی سو تفاهمات گذشته در استان است گفت: ما اعتقاد داریم که کردها در هرکجای جهان باشند ایرانی هستند و کردستان ایران را خانه خود می دانند.

بازدید [ 30894 ]
برچسب ها