شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار

فیروزی عنوان کرد:

تخصص و حرفه‌اى بودن، لازمه اثربخشى و كارآمدى روابط عمومى‌ها

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان ضمن تاكيد بر اهميت جايگاه روابط عمومى ها در ادارات و سازمان ها، تخصص و حرفه اى بودن را لازمه اثربخشى و كارآمدى آنها عنوان كرد.
تخصص و حرفه‌اى بودن، لازمه اثربخشى و كارآمدى روابط عمومى‌هابه گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان
؛ حسين فيروزى در كارگاه آموزشى "مديريت و برنامه ريزى ارتباطى در روابط عمومى و اشتغال آفرينى" اين كارگاه را تلاشى در راستاى تخصص گرايى و حرفه اى بودن روابط عمومى ها عنوان كرد.
وى با يادآورى اينكه رسانه يكى از اركان مردم سالارى است، خاطرنشان كرد: امروز كارايى و اثربخشى سازمان هايى كه بايد خدمت رسان باشند، جز با حضور رسانه ها نمى توانند رضايتمندى مردم را جلب كنند.
فيروزى در ادامه چند شاخص مهم در ارزيابى موفقيت سازمان ها برشمرد و افزود: سازمانى موفق است كه اولويت هاى آن با اولويت مردم منطبق باشد.
معاون استاندار افزود: وظيفه رسانه ها احصاء اولويت ها و خواست هاى مردم و اطلاع آن به سازمان هاست.
فيروزى، كارآمدى را ديگر شاخص موفقيت سازمان ها عنوان و خاطرنشان كرد: روابط عمومى ها در كارآمد كردن سازمان خود نقش كليدى دارند.
وى شفافيت را سومين اصل مهم موفقيت سازمان ها ذكر كرد و افزود: دردنياى امروز كه دنياى انفجار اطلاعات است، شفافيت يك مطلوبيت است، چرا كه مردم مى خواهند بدانند چه اقداماتى انجام مى شود و جز رسانه كسى نمى تواند اين شفاف سازى را محقق كند.
فيروزى از سلامت ادارى به عنوان چهارمين اصل موفقيت سازمان ها نام برد و تاكيد كرد: دنياى امروز از سيستمى كه در آن فساد ادارى وجود اشته باشد متنفر است و بهترين و مهمترين را پيشگيرى از فساد ادارى، نظارت رسانه هاست.
وى در پايان افزود: هر كدام از آيتم هاى بهره ورى را كه بررسى كنيم، قطعا روابط عمومى و رسانه در به ثمر رساندن آن جايگاه مهمى دارند اما در انجام اين مسئوليت و رسالت، تخصص و حرفه اى بودن نقش مهمى دارد

بازدید [ 605112 ]
برچسب ها