دو شنبه 20 مرداد سال 1399

اخبار

تشكيل كانون هاى رشد و توسعه در سقز سرمايه گذاران را به اين شهر مى آورد

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در جلسه شوراى ادارى شهرستان سقز گفت: اگر كانون هاى رشد و توسعه در سقز شكل بگيرد مى توانيم اميدوار باشيم كه سرمايه گذاران به اينجا بيايند.
تشكيل كانون هاى رشد و توسعه در سقز سرمايه گذاران را به اين شهر مى آورد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ دكتر على ربيعى در سفر  و روزه خود به كردستانوراى ادارى شهرستان سقز، اظهار داشت: هيچ شهرى از بيرون آباد نشده مگر اينكه در داخل آن كانون هاى رشد و توسعه شكل گرفته باشد.
وى افزود: اگر كانون هاى رشد و توسعه در سقز شكل بگيرد مى توانيم اميدوار باشيم كه سرمايه گذاران به اينجا بيايند چون سرمايه گذار زمانى به اينجا مى آيد كه ببيند اينجا سرشار از انرژى و تحرك است.
ربيعى ضمن يادآورى اينكه سقز مهد تلاش و كار و روشنفكرى در منطقه است، افزود: سقز فرصت هاى خوبى از جمله مرز و كشاورزى دارد كه قطعا پيوستگى اين دو مى تواند كانون توسعه باشد. 
وزير كار در ادامه عدالت بين نسلى و هم عدالت منطقه اى را از برنامه هاى دولت در اقتصاد مقاومتى عنوان و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم نابرابرى ها را در مناطق كمتر توسعه يافته و ميان استان هاى مرزى با مركز از بين ببريم بايد برنامه ها را به درستى اجرا كنيم. 
وى قانون اساسى ايران را يكى از مترقى ترين قوانين اساسى دنيا عنوان كرد و افزود: قانون اساسى ما در درون خود به حدى اجتماعى روشنفكرى است و عناصر برجسته دارد كه با انجام بسيارى اقدامات نيز هنوز به آن نرسيده ايم. 
ربيعى دليل عدم نيل به قانون را نبود برنامه مشخص دانست و خاطرنشان كرد: دولت دكتر روحانى دولتى است كه با برنامه در اين جهت حركت مى كند.
وى با اشاره به نوسان قيمت سكه و ارز در دوره قبل، ثبات قيمت ها را موجب پيش بينى پذيرى سرمايه گذارى عنوان كرد و افزود: ايجاد زيرساخت هاى مناسب موجب شده تورم قابل قبولى براى سرمايه گذارى و پيش بينى اقتصاد ايجاد شده است. 
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعى با اذعان به اينكه در سال ٩٣ عده اى رشد را انكار كردند و اكنون نيز اشتغالزايى را انكار مى كنند، علت نامحسوس بودن اشتغال را بيكار ماندن دهه شصتى ها در دهه ٨٠ و انتقال آنها به اين زمان ذكر كرد و گفت: حجم نيروى كارى كه وارد بازار كار شد بيشتر از كار ايجاد شده بود. 
ربيعى با تاكيد بر اينكه بايد نابرابرى ها را كم كنيم اضافه كرد: بر اين اساس در اختصاص بودجه اشتغال فراگير بيشترين سهم را به استان هاى كمتر برخوردار داديم كه استان شما هم يكى از آنها بود و در بخش اشتغال روستايى و عشاير كمترين نرخ تسهيلات يعنى ٤ درصد براى استان هاى مرزى درنظر گرفته شده است.
وى همچنين اظهار داشت: گرايش ما در اشتغال بيشتر به سمت اشتغال هاى خرد و متوسط به پايين است و كه در اين زمينه سهم مناسبى براى كردستان درنظر گرفته شده است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در پايان طرح توسعه بيمارستان سقز و كلنگ زنى معدن طلاى سقز را از جمله برنامه هاى سفر خود به سقز اعلام كرد.

برچسب ها