یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

تصويب منطقه آزاد تجارى صنعتى كردستان، توسعه را به منطقه خواهد آورد

استاندار كردستان در جلسه بررسى موارد اجراى محدوده منطقه آزاد تجارى _ اقتصادى كردستان خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم مركز پژوهش هاى مجلس را مجاب كنيم، تصويب منطقه آزاد تجارى _ اقتصادى بانه و مريوان، امكانات و توسعه را به منطقه خواهد آورد.
تصويب منطقه آزاد تجارى صنعتى كردستان، توسعه را به منطقه خواهد آورد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا با اشاره به اينكه ٨ استان ديگر پيگير تصويب مناطق آزاد هستند، تاكيد كرد: نمايندگان اين استان ها بايد با هم بيعت كنند تا موفق به تصويب اين طرح توسعه اى شوند.
وى خطاب به مديران مديران استان گفت: علاوه بر لابى گرى نمايندگان مجلس، لازم است همه ما به دنبال برقرارى ارتباط و لابى گرى باشيم. 
مرادنيا با تاكيد بر اينكه با تصويب و اجراى اين طرح گام بزرگى به سوى توسعه استان برداشته خواهدشد، افزود: وجود كريدور شمال جنوب مزيتى ويژه براى منطقه آزاد كردستان خواهد بود.

 

 

برچسب ها