پنج شنبه 14 آذر سال 1398

اخبار

استاندار کردستان تاکید کرد:

تقويت بخش خصوصى راه حل رفع مشكلات كشور

استاندار كردستان در مراسم گراميداشت روز ملى صادرات و تقدير از صادركنندگان نمونه استان تاكيد كرد: بايد بخش خصوصى را تقويت كنيم تا مشكلات کشور حل و فصل شود.
تقويت بخش خصوصى راه حل رفع مشكلات كشور


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
بهمن مرادنيا در اين مراسم با اشاره به اهميت بحث صادرات و توليد و شتغال، اظهار داشت: زمانى كه مقام معظم رهبرى سياست هاى كلى اصل ٤٤ را ابلاغ كردند متوجه اين موضوع بودند كه بايد بخش خصوصى را تقويت كنيم تا مشكلات مملكت حل و فصل شود.
وى با ابراز تاسف از عدم تحقق اين موضوع، گفت: مشكل اصلى ما دولتى ها هستيم كه شرايط را فراهم نكرديم تا بخش خصوصى بتواند حضور جدى و واقعى خود را نشان دهد.
مرادنيا با يادآورى شعار خود در حمايت از بخش خصوصى و توليد و ايجاد اشتغال، افزود: اين مسائل به دليل اهميت فراوان شعار امسال كشور است.
استاندار كردستان با اذعان به رضايتبخش نبودن آمار صادرات، خاطرنشان كرد: شرايط ما نبايد با ساير استان ها يكى باشد چرا كه ما فرصت هايى داريم كه استان هاى ديگر ندارند.
وى با اشاره به بازديد اخير خود از مرز باشماق مريوان، از وجود برخى نابسامانى ها از جمله آماده نبودن انبارهاى اين مرز پس از سالها، ابراز نارضايتى كرد.
مرادنيا سهم دو درصدى استان ازصادرات كشور را بسيار كم دانست و افزود: وجود معادن مختلف در استان مى تواند در افزايش سهم صادرات استان نقش بسزايى داشته باشد.
وى در ادامه در خصوص برقرارى مجدد ارتباط با آنسوى مرز (كردستان عراق) گفت: طى جلسه اى با آقاى دكتر جهانگيرى از ايشان خواستم اجازه داده شود يا خودمان اين ارتباط را برقرار كنيم يا وزارت خارجه در اين خصوص اقدام نمايد.
استاندار كردستان همچنين از جلسه خود با سركنسول ايران در سليمانيه و درخواست تسريع در برقرارى ارتباط دوسوى مرز خبر داد.
مرادنيا در خصوص بازارچه سيف سقز نيز گفت: به محض آماده شدن زيرساخت ها، اين مرز هم بازگايى خواهد شد.
وى در ادامه اظهار داشت: همه از صحبت و سخنرانى و سعار خسته شده ايم و مى دانيم اينها مشكلى را حل نمى كند؛ بايد آستين ها را بالا بزنيم و كارهاى اجرايى را دنبال كنيم تا به هدفمان برسيم.
استاندار كردستان از همه كسانى كه حوزه كارى آنها با مرز و صادرات مرتبط است خواست با همكارى و همفكرى به حل مشكلات كمك كنند.
بهمن مرادنيا خاطرنشان كرد: مشكلات و معضلات جامعه به همه مه مربوط مى شود، مشكل بيكارى مال غريبه نيست مربوط به فرزندان همين جامعه است؛ تا كَى مى خواهيم بر قوانين دست و پا گير مُسِر باشيم؟ متاسفانه همه فكر مى كنند بايد ديگرى بيايد و مشكلات را حل كند.
وى خطاب به فعالان بخش خصوصى گفت: در اتاق من هميشه به روى شما باز است اما از روز اول هم اعلام كردم مرح كردن مشكلات آنها را حل نمى كند، با راهكار بياييد.
استاندار كردستان در پايان تاكيد كرد: اگر در كنار هم قرار بگيريم و همفكرى كنيم يقينا رفع مشكلات شدنى و دست يافتنى است، اما يا همت نداريم يا نمى خواهيم و اگر مى خواهيم بايد همفكرى و همكارى داشته باشيم كه براى اين مهم يك عزم ملى و در استان هم يك عزم استانى لازم است.

 

 

 

برچسب ها