شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

معاون سیاسی وزارت کشور

تقویت احزاب وتشکل های سیاسی وظیفە ما است/دولت تدبیر وامید در مسیر رفع تبعیض از مناطق پیرامونی حرکت کرده است

معاون سیاسی وزارت کشور تقویت احزاب وجریانات سیاسی را یکی از مهمترین وظایف این وزارتخانە دانست واعلام کرد دولت تدبیر وامید در راستای رفع تبعیض از مناطق حاشیە وپیرامون حرکت کردە است.
تقویت احزاب وتشکل های سیاسی وظیفە ما است/دولت تدبیر وامید در مسیر رفع تبعیض از مناطق پیرامونی حرکت کرده است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ دکتر جمال عرف در نشست هم اندیشی با احزاب وجریانات سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی وروحانیون استان کردستان با بیان این مطلب گفت؛ ما متولی اعمال سیاست داخلی دولت هستیم  وتقویت جریانات واحزاب سیاسی رسالت ما است.
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم در شرایط دشوار وپیچیده ای نظیر اعتراضات دیماه ۹۶ واعمال تحریم های ظالمانه آمریکا وآغاز بکار کرد افزود؛ هم باید بدانند که دولت با شرایط بسیار خطیر ودشواری روبرو است وبه سختی کشور را اداره می کند.
عرف ادامه داد؛ مردم و فعالان سیاسی انتظارات را باید متناسب با شرایط تنظیم کنند ودر این را فعالان سیاسی باید جامعه را توجیه کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برخی تصمیمات کلی وبزرگ بصورت فراقوه ای گرفته می شود اظهار داشت؛ خواست رهبری،  نظام وهر انسان وطن پرستی  گفتمان مقاومت در برابر دشمنان است.
عرف در ادامه سخنان خود به توجه دولت تدبیر وامید به مناطق حاشیه ای وقومیتی را از سیاست های دولت ذکر کرد وافزود؛ در این دولت شخصیت های بسیاری در سطوح ملی واستانی به کار گرفته شده اند وبرای نمونه در کردستان از ۱۰ فرماندار شش فرماندار کرد واهل سنت هستند.
وی افزود؛ تا قبل از هر دو دوره دولت دکتر روحانی ۹۴ تشکل غیر دولتی در استان وجود داشت که این تعداد اکنون به ۵۷۶ تشکل رسیده است.
وی با اشارە بە اینکە دولت تصمیم گرفته در مسیر رفع تبعیض از مناطق پیرامونی حرکت کند ؛ گرچه با نقطه ایدئال فاصله داریم اما گامهای مهمی نیز در همین راستا برداشته شده است.
عرف در ادامه با بیان اینکه در پایان سال انتخابات مجلس را پیش رو داریم خاطرنشان کرد؛ جریانات سیاسی باید با آرامش وارد انتخابات شوند.

بازدید [ 400425 ]
برچسب ها