یک شنبه 28 دی سال 1399

اخبار

تقویت جایگاە روابط عمومی‌ها برای بازتاب خدمات دولت و نظام ضروری است

سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین الملل حوزه استاندار کردستان بر تقویت جایگاە روابط عمومی ها برای بازتاب مناسب تر خدمات دولت و نظام تاکید کرد.
تقویت جایگاە روابط عمومی‌ها برای بازتاب خدمات دولت و نظام ضروری است

بە گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛ آرش حسین پناهی در اولین نشست و انتخابات هیات رئیسە شورای مجمع روابط عمومی های استان کردستان با بیان این مطلب گفت: مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی باید بە کارکرد و جایگاە روابط عمومی واقف باشند.
وی حمایت مدیران استان از روابط عمومی های ادارات را مورد تاکید قرار داد و افزود: روابط عمومی ها مغز متفکر نهادها و ادارات هستند و باید تلاش شود این جایگاە تقویت شود.
حسین پناهی ادامە داد: طبق بررسی ها وضعیت و جایگاە راوابط عمومی ها در بعضی از استان های کشور مناسب تر از کردستان است گفت: کردستان یک استان فرهنگی است و باید تلاش کنیم این جایگاە رفیع را در همە ارکان معرفی کنیم.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد از همە ظرفیت ها برای افزایش توان و ارتقا جایگاە روابط عمومی استفادە کنیم و در این راە مدیران ارشد استان نیز قول مساعد دادە اند.

بازدید [ 644841 ]
برچسب ها