جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

تلاش دولت تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر استان تا پایان امسال است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: تلاش دولت این است که امسال همه زیرساخت های مسکن مهر استان تکمیل شود و لذا باید از ظرفیت های ملی و استانی استفاده کنیم تا این موضوع به نتیجه برسد.
تلاش دولت تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر استان تا پایان امسال است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در جلسه شورای مسکن استان که روز پنجشنبه برگزار شد، اظهار کرد: به ماه های پایانی تکمیل مسکن مهر استان رسیده ایم و باید آماده بستن این پرونده باشیم.
وی افزود: لازم است شورای مسکن تغییراتی در سیاستهای خود بدهد و اهداف و رسالتها و مأموریتهای جدیدی در شورای مسکن استانها، پیرامون رونق بخش مسکن و اقتصاد مقاومتی تعریف شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: ضمن اینکه تکمیل مسکن مهر استان دنبال می شود، باید وارد فازها و پروژه های دیگر هم شویم و در این حوزه می توان برنامه های کوتاه مدت و درازمدت را در استان طراحی و اجرا کرد.
قادری با بیان اینکه دولت سیاستهای جدیدی را در این خصوص اتخاذ کرده است، افزود: در استان هم جلساتی برای رونق بخش مسکن از طریق برنامه های جدید برگزار شده است.
در ادامه این جلسه پیرامون وضعیت پروژه های مسکن مهر مختلف استان بحث و بررسی شد. در خصوص سایت مسکن مهر 1728 واحدی دگایران سنندج که ساکنان آن مطالباتی داشتند مقرر شد، بحث آب این مجتمع با نصب فشارشکن در آینده نزدیک حل شود، ضمن آنکه کار تأمین روشنایی این سایت نیز طی 2 ماه انجام خواهد گرفت.
معاون عمرانی استاندار کردستان در خصوص مبالغ قسط بانکی واحدهای این مجتمع گفت: بانک مسکن از تمام ظرفیتها برای اتخاذ بهترین شیوه قسط بندی به صورت پلکانی مطابق با چهارچوب های قانونی استفاده کند تا فشار از روی دوش مردم برداشته شود.
وی تأکید کرد: البته تعیین سود دوران مشارکت مسئله ای کشوری است و باید در مرکز کشور در خصوص مبلغ و مدت قسط بندی ها تصمیم گیری شود که امیدواریم در این زمینه تصمیمات خوبی اتخاذ شود.

برچسب ها