دو شنبه 30 فروردین سال 1400

اخبار

معاون سیاسی استاندار کردستان:

تلاش ما در جهت رشد و اعتلای همە جانبە کردستان خواهد بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: همە توان و تلاش خود را برای رشد و اعتلای استان در همە شاخص های توسعەای بە کار خواهیم بست.
تلاش ما در جهت رشد و اعتلای همە جانبە کردستان خواهد بودبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در جلسە معارفە خود و شورای اداری استان با بیان اینکە تصدی پست را فرصتی از جانب نظام و مردم برای خدمتگذاری است افزود: مردم کردستان مردمانی قدرشناس هستند و من نیز تلاش خواهم کرد در کنار استاندار کردستان و دیگر مدیران با این مردم خدمت کنم.

وی نقدپذیری، تعامل با رسانەها، گروه ها و جریانات سیاسی را از جملە برنامەهای خود در استان اعلام کرد و اظهار کرد؛معتقدم ایجاد امنیت پایدار و مقابلە با تهدیدات بنیاد و اساس توسعە است و در این راە همە همت خود را بکار خواهیم بست.

خوش اقبال اضافە کرد: رای بالای مردم کردستان بە دولت تدبیر و امید ما را مکلف بە برداشتن گامهای اساسی برای توسعە و بهبود زندگی مردم می کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکە ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان را بە خوبی می شناسم ابراز امیدواری کرد با بهرەگیری از همە ظرفیت ها جایگاە فرهنگ و هنر کردستان در کشور ارتقا دو چندان پیدا کند.

وی تامین معیشت مرزنشینان و ایجاد کسب و کار پایدار را جزو برنامەهای مهم خود در استان خواند و گفت: امنیت پایدار در سایە امنیت اقتصادی و معیشتی مردم تامین خواهد شد و همە تلاش ها در این راستا بە نتیجە مطلوب خواهد رسید.

در این مراسم از زحمات چند سالە علیرضا آشناگر تجلیل و حسین خوش اقبال در سمت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان معرفی شد.

برچسب ها