چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

تماس تلفنی رئیس دستگاە قضا با استاندار کردستان

آیت‌اللە سید ابراهیم رئیسی ، رئیس قوە قضائیە در تماسی تلفنی با استاندار کردستان در جریان آخرین اقدامات انجام شدە در خصوص وضعیت بیماری کرونا در استان و زندان سقز قرار گرفت.
تماس تلفنی رئیس دستگاە قضا با استاندار کردستان

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از مجموعە دستگاە قضا در استان در همکاری با مجموعە درمانی استان برای کنترل شیوع بیماری کرونا بە ارائە آخرین گزارش‌ها از تعداد مبتلایان بە این بیماری پرداخت و گفت: خوشبختانە در استان همکاری بسیار مناسبی برای کنترل این بیماری وجود دارد و تلاش می‌کنیم از هر امکانی برای بهبود شرایط استفادە کنیم.

آیت‌اللە رئیسی نیز با اعلام اینکە دستگاە قضا آمادەی هر نوع همکاری برای کنترل این بیماری تا بازگشت بە شرایط عادی است پیگیر آخرین وضعیت فرار زندانیان در شهر سقز نیز شد و گفت: بە وضعیت زندان‌های استان توجە بیشتری خواهد شد و از مجموعە دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط میخواهم در کمترین زمان نسبت بە بازگرداندن زندانیان فراری اقدام کنند.

وی افزود: لازم است پیگیری‌های همە جانبە‌ای در خصوص چگونگی فرار این زندانیان صورت بگیرد و با هر نوع قصور از جانب هر کسی برخورد قانونی انجام شود.

بازدید [ 113430 ]
برچسب ها