یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

توسعه كردستان به بودجه جهشى نياز دارد

استاندار كردستان در هفتمين جلسه شوراى توسعه استان تاكيد كرد: در اين شورا بايد از سازمان برنامه و بودجه كشور درخواست عنايت ويژه داشته باشيم، چرا كه توسعه كردستان به بودجه جهشى نياز دارد.
توسعه كردستان به بودجه جهشى نياز داردبه گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
بهمن مرادنيا ضمن قدردانى از پيگيرى ها و توجه ويژه وزير كشور و رييس جمهورى، نسبت به ايجاد جهش در توسعه كردستان، ابراز اميدوارى نمود مصوبات اين شورا نتايج شفاف و روشنى به دنبال داشته باشد.
وى در اين جلسه كه با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى مرتبط و مديران دستگاه هاى اجرايى استان برگزار شد، با گله مندى از عملكرد وزارت نيرو در خصوص اجراى مصوبات حوزه آب اين شورا، خاطرنشان كرد: عدم تخصيص كافي آب به منظور آبى كردن زمين هاى ديم كشاورزى استان تا حد رسيدن به ميانگين كشور در اين شاخص، توجيه علمي و منطقي ندارد.
مرادنيا در بخش ديگرى از اين جلسه عملكرد حوزه راه را رضايتبخش عنوان كرد و افزود: اقدامات حوزه راه در حدى است كه مى توانيم به تحقق مصوبات شورا در اين حوزه اميدوار باشيم.
استاندار كردستان در خصوص حوزه كشاورزى نيز اظهار داشت: آب و كشاورزى، ظرفيت هاى مهم استان هستند و بايد از آنها ايجاد ثروت و درآمد شود.
وى در ادامه اين جلسه به حوزه صنعت اشاره و اذعان داشت: براى جذب سرمايه گذاران بايد امتيازات ويژه اى قائل شد و براى تحقق اين امر بايد وزارت صنعت اين درخواست را در قالب بسته پيشنهادى به هيات دولت ارائه نمايد.
استاندار كردستان در پايان تاكيد: مديران استانى بايد بيشتر از وزارتخانه ها پيگير تحقق مصوبات (سند توسعه ميان مدت كردستان) باشند.

 

برچسب ها