یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

فیروزی تاکید کرد:

توسعه كردستان نيازمند اقدامات ويژه است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان در هفتمين جلسه شوراى توسعه استان گفت: عليرغم وجود ظرفيت هاى بالاى توسعه اى در كردستان، در بسيارى از شاخص هاى توسعه جزو استان هاى آخر هستيم و اين مساله مديران ارشد كشور را به اين نتيجه رساند كه توسعه كردستان نيازمند اقدامات ويژه است.
توسعه كردستان نيازمند اقدامات ويژه است


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ در اين جلسه كه با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى مرتبط و مديران دستگاه هاى اجرايى استان برگزار شد، حسين فيروزى يادآور شد: اين شورا با نظر و دستور وزير محترم كشور از سال ٩٢ موجوديت پيدا كرد و جلسات آن به رياست دكتر رحمانى فضلى و با عضويت استاندار، نماينده محترم ولى فقيه در استان، نمايندگان محترم مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي ، چند نفر از صاحبنظران استان ، مديران و كارشناسان دستگاه هاى اجرايى و وزارتخانه هاى مرتبط در راستاى توسعه استان برگزار شده است.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: كردستان از عقب ماندگى هاى تاريخى رنج مى برد و عليرغم پتانسيل هاى فراوان، در اغلب شاخص هاى توسعه در رتبه هاى آخر قرار دارد.
فيروزى افزود: رتبه توسعه كردستان با ظرفيت هاى استان متناسب نيست و اين موضوع مديران ارشد كشور را به اين نتيجه رساند كه با اقدامات معمول مشكل كردستان حل نمى شود بلكه بايد اقدامات ويژه اى براى كردستان انجام شود تا اين عقب ماندگى ها جبران شود.
معاون استاندار كردستان اظهار داشت: در جلسات پيشين، با نظر كارشناسى دستگاه هاى اجرايى استان و وزارتخانه هاى مرتبط  اولويت هاى استان تعريف و در نتيجه، در پنجمين جلسه شوراى توسعه استان (سند توسعه ميان مدت كردستان) تدوين شد.
فيروزى خاطرنشان كرد: اين سند توسط وزير محترم كشور به رييس جمهورى محترم تقديم گرديد كه ايشان در هامش آن دستور دادند (همه دستگاه هاى اجرايى با اقدام سريع پيشنهادات مربوط به خودشان را اجرايى و گزارش نمايند) .
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان در خاتمه از مديران استان خواست با هماهنگى وزارتخانه هاى مربوطه، تلاش كنند تا به منظور تحقق اهداف سند توسعه استان،  اعتبارات ويژه در بودجه ٩٧ منظور شود.  
شايان ذكر است، در هفتمين جلسه شوراى توسعه استان عملكرد وزارتخانه ها و مديران ٤ حوزه آب، راه، كشاورزى و صنعت مورد بررسى قرار گرفت در نتيجه مقرر گرديد:
در حوزه آب، وزارت نيرو ظرف يك هفته مستندات مورد نياز جهت لحاظ نمودن طرح هاى فاقد رديف اعتبارى در لايحه بودجه ٩٧ را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.
گفتنى است به پيشنهاد وزارت نيرو و طبق مصوبه جلسات قبل شورا، توسعه آب و آبفاى كردستان نيازمند اجرا و تكميل ١٢٤ طرح با اعتبارى معادل ٥ هزارو ٧٣١ ميليارد تومان است؛ اما بخش اعظم اين طرح ها فاقد رديف اعتبارى هستند.
در حوزه راه، با توجه به عملكرد مثبت وزارت و اداره كل راه و شهرسازى، به منظور جلوگيرى از توقف پروژه هاى در حال اجرا و همچنين پرداخت مطالبات پيمانكاران، لازم است وزارت راه از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درخواست نمايد با نگاهى ويژه، تامين اعتبارات حوزه راه استان را در لايحه بودجه سال ٩٧ در اولويت قرار دهد.
در حوزه كشاورزى، جهاد كشاورزى استان بايد با كمك ادارات شهرستانى، پروژه ها و ميزان تسهيلات مورد نياز را تعيين و در كارگروه مربوطه اعلام نمايد.
در حوزه صنعت نيز مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته اى پيشنهادى به هيات دولت ارائه نمايد و در آن درخواست شود كه به منظور جذب سرمايه گذاران، امتيازات ويژه اى براى كردستان در نظر گرفته شود.

برچسب ها