سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

توسعە لاستیک بارز کردستان مورد توجە قرار گیرد

استاندار کردستان تاکید کرد کە طرح توسعە لاستیک بارز کردستان با توجە بە وجود بازارهای مصرف مورد توجە قرار گیرد.
توسعە لاستیک بارز کردستان مورد توجە قرار گیرد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در مراسم رونمایی از تولیدات جدید کارخانه لاستیک بارز گفت: اقلیم کردستان عراق بازار مناسبی برای فروش تولیدات لاستیک بارز است و مدیران و برنامه ریزان لازم است این مسئله را مد نظر قرار دهند.
وی افزود: هم اکنون سرمایه گذارانی از اقلیم کردستان عراق تمایل به سرمایه گذاری در طرح توسعه لاستیک بارز دارند و بی گمان مشارکت آنان می توانند بازار اقلیم را در این بخش از آن ما کند.
مرادنیا در ادامه به ظرفیت های سرمایه گذاری در کردستان اشاره کرد و گفت: استان کردستان در همه بخش ها برای سرمایه گذاری مناسب است و با توجه اتمام راه آهن تا پایان سال آینده چشم انداز سرمایه گذاری در استان روشن تر خواهد بود.
استاندار کردستان ادامه داد: راه آهن کردستان نیازمند ٨۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و امسال در مجموع ۳۹۰ میلیارد تومان تخصیص دارد.
مرادنیا در ادامه به برگزاری همایش سرمایه گذاری استان در اتاق ایران خبر داد و گفت: این همایش در آینده نزدیک برگزار و از همه صاحبان سرمایه می خواهم در این همایش مشارکت کنند.

بازدید [ 213921 ]
برچسب ها