چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

توليد محتواى فرهنگى با موضوع نماز آن را در ذهن و روان كودكان و نوجوانان تحكيم مى بخشد

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان گفت: توليد محتواى فرهنگى با موضوع نماز آن را در ذهن و روان كودكان و نوجوانان تحكيم مى بخشد.
توليد محتواى فرهنگى با موضوع نماز آن را در ذهن و روان كودكان و نوجوانان تحكيم مى بخشد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در سومين اجلاس استانى نماز كه با موضوع نماز و فضاى مجازى برگزار شد، با تاييد اين سخن كه فضاى مجازى مى تواند به توسعه و تحكيم فرهنگ نماز كمك كند از جوانان و متخصصان حوزه فناورى خواست در راستاى توليد محتواهاى فرهنگى با موضوع نماز تلاش كنند. 
وى افزود: توليد محتواى فرهنگى با موضوع نماز موجب ماندگارى آن در ذهن و روان كودكان و نوجوانان شده و بر تحكيم فرهنگ نماز اثرگذار خواهد بود. 
فيروزى در ادامه با اذعان به اينكه در بهره گيرى از فضاى مجازى در راستاى توسعه و تحكيم فرهنگ نماز عقب هستيم، خاطرنشان كرد: كردستان در حوزه فناورى اطلاعات داراى ظرفيت هاى فراوانى است كه با ايجاد انعطاف در بودجه هاى پژوهشى استان مى توان از توليد محتواى فرهنگى حمايت كرد. 
معاون استاندار كردستان در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن اشاره به اقدام غيرقانونى ترامپ در اعلام بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى، خاطرنشان كرد: جمعه خشم حاصل نماز جمعه بود و روح همبستگى و تعالى اجتماعى حاصل از نماز موجب تقويت هويت جمعى جوامع اسلامى در دفاع از بيت المقدس به عنوان يكى از ارزش هاى والاى مجامع اسلامى شد. 
وى همچنين به حمايت هاى مادى، مالى و نظامى آمريكا و صهيونيست از غده سرطانى داعش در منطقه اشاره و تاكيد كرد: تعداد شهدايى كه نظام ما در راه مبارزه مقدس با اين پديده تقديم كرده، حاصل قدرت عمل ناشى از روح نماز در جان سربازان فداكار ما بوده است. 
فيروزى در ادامه فضاى مجازى را يك تيغ دولبه نام برد و اظهار داشت: غرب تلاش كرده از فراتكنولوژى و متاتكنولوژى براى ايجاد دهكده جهانى استفاده كند و تمام فرهنگ ها را در فرهنگ ليبرالى خود حل كند اما خوشبختانه جوامع توانسته اند از اين ابزار به گونه اى ديگر بهره بگيرند و آن را در زمينه تقويت سرمايه هاى اجتماعى و ايجاد اتحاد و همدلى به كار بگيرند كه زلزله اخير كرمانشاه نمونه بارز استفاده از فضاى مجازى در اين راستا بود.

برچسب ها