دو شنبه 24 تیر سال 1398

اخبار

قادری عنوان کرد:

جشنواره تولیدات صداوسیما در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان اثرگذار است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: برگزاری جشنواره تولیدات صداوسیما در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان بسیار اثرگذار خواهد بود.
جشنواره تولیدات صداوسیما در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان اثرگذار است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در جلسه مربوط به هماهنگی برگزاری بیستمین جشنواره تولیدات صداوسیمای استان کردستان اظهار کرد: برگزاری این جشنواره ها نشان دهنده توجه به فرهنگ بومی و ملی و ارج نهادن به آن است.
وی با بیان اینکه معرفی استان در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ و آداب و سنن کردی از طریق این جشنواره می تواند انجام شود، افزود: این موضوع برای جامعه کردستانی بسیار مفید خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: استان دارای ظرفیت های بزرگ گردشگری است و این جشنواره می تواند در معرفی این ظرفیتهای گردشگری بسیار نقش آفرین باشد، ضمن اینکه برگزاری این نوع جشنواره ها به روند تکاملی و ارتقاء کیفیت برنامه های صداوسیما منتج می شود.
قادری با تأکید بر اینکه کردستان به عنوان استانی فرهنگی می تواند از این جشنواره نهایت استفاده را ببرد، خاطرنشان کرد: بخشی از کار و وظایف شهرداریها و دهیاریها انجام امورات فرهنگی است که شهرداریها و دهیاریها علاوه بر وظایف عمرانی باید در انجام کارهای فرهنگی هم پیشگام باشند.
وی تصریح کرد: برگزاری و کمک به پربارتر نمودن این جشنواره می تواند یکی از وظایف تعریف شده شهرداری و دهیاریها محسوب شود و مردم باید هرچه بیشتر با فرهنگ و تاریخ خود آشنا شوند و فعالیت در  این زمنیه این مقوله را به خوبی پوشش می دهد.

برچسب ها