سه شنبه 7 بهمن سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

جلسه‌اى براى بررسى نيازهاى آب استان در افق بيست ساله

جلسه بررسى نيازهاى آب استان در بخش هاى شرب، كشاورزى و صنعت در افق بيست ساله، با حضور مديران زيرمجموعه وزارت نيرو در استان، دستگاه هاى اجرايى ذيربط و نمايندگان بخش خصوصى به رياست معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار، در سالن شهدا دولت استاندارى برگزار شد.
جلسه‌اى براى بررسى نيازهاى آب استان در افق بيست ساله

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان هدف از تشكيل اين جلسه را هم انديشى در خصوص سياستگذارى و تدوين شاخص هاى حكمرانى مطلوب در زمينه مديريت منابع و مصارف آب در كردستان و تدوين برنامه اى كارشناسى شده و جامع در اين زمينه، به منظور ارائه به وزارت نيرو اعلام كرد.
حسين فيروزى در ادامه با اشاره به پيگيرى هاى جدى استاندار محترم و برگزارى جلسه با معاون اول محترم رئيس جمهور و چهار جلسه با وزير محترم نيرو در چهار ماه گذشته و همچنين جلسات و مكاتبات متعدد ايشان با مديران ارشد دولت در رابطه با مطالبات استان در مورد تخصيص آب و تكميل پروژه هاى آب، افزود: خوشبختانه اين پيگيرى ها منتج به صدور دستورات صريح از سوى دكتر روحانى و دكتر جهانگيرى در اين خصوص شده است.
وى همچنين اطهار داشت: خوشبختانه وزير محترم نيرو تعدادى از مديران و كارشناسان وزارت نيرو به سرپرستى مديركل دفتر برنامه ريزى هاى كلان وزارت نيرو را مأمور كرده اند كه در روزهاى ٢٦ و ٢٧ تير ماه به كردستان سفر كنند و با تشكيل جلسات كارشناسى با مديران و كارشناسان ادارت ذيربط و استماع ديدگاه ها و نظرات مديران استان، نيازهاى كردستان در اين حوزه را جمع بندى و به وزير محترم نيرو ارايه نمايند.

بازدید [ 908580 ]
برچسب ها