پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

اخبار

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضرورت دارد

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرهای کردستان ضروری خواند.
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضرورت دارد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حشمت‌الله صیدی در همایش شهرداران استان کردستان با بیان این مطلب افزود: خوشبختانە در دولت یازدهم ساخت و سازهای غیرمجاز بصورت چشمگیری کاهش یافتە است اما لازم است شهرداری‌ها با کمک دیگر نهادهای مرتبط این مهم را همچنان مورد توجە قرار دهند.
وی همچنین حاشیە نشینی را عامل بسیاری از مشکلات در شهرها ذکر کرد و ادامە داد: شهرداران نسبت بە برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان توجە ویژە داشتە باشند.
صیدی همچنین در ادامە بر شناسایی ساختمان‌های با اهمیت از منظر حوادث بخصوص در معرض حریق تاکید کرد و شهرداران بە اجرای پروژەهای سرمایەگذاری مشارکتی تشویق کرد.

برچسب ها