یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

جلوگیری از فرسایش غیرمتعارف خاک از اولویت های دولت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تأکید کرد: دولت مراقبت و جلوگیری از فرسایش غیرمتعارف خاک را به عنوان یکی از اولویت های مهم برنامه کاری دنبال می کند.
جلوگیری از فرسایش غیرمتعارف خاک از اولویت های دولت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان امیر قادری روز سه شنبه در همایش ملی روز جهانی خاک در دانشگاه کردستان اظهار کرد: آب و خاک محورهای بسیار مهمی هستند و به همان شیوه که آب در حال کم شدن است، خاک نیز در حال از بین رفتن می باشد.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات در حوزه اجرایی کشور پیرامون مسئله خاک باید حساب شده و منطقی باشد، افزود: در استان کردستان نیز در خصوص توسعه شهرها و روستاها پیرامون تغییر اراضی کشاورزی سختگیری شده است.
معاون استاندار کردستان تصریح کرد: از سال 1334 تا سال 1380 در حدود 6هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کلانشهرها تغییر کاربری داده شده است اما با مصوباتی که در سطح کشور انجام شد، در شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های زیرمجموعه آن تلاش شد تا این تغییر کاربریها به حداقل برسد.
قادری با بیان اینکه خاک در زندگی انسان نقش حیاتی دارد و باید آن را پاس بداریم، گفت: یکی از عناصر مهم محیط زیست خاک است که مایحتاج انسان را تأمین می کند.
وی ادامه داد: شاید تعاونی های مسکن متعددی در استان کردستان تلاش کردند محدوده شهرها را اضافه کنند اما دولت ایستادگی و تلاش کرد توسعه شهرها به جای افقی به صورت عمودی دنبال و بلندمرتبه سازی پیگیری شود. 
قادری افزود: کوشش شده تا توسعه شهرها در اراضی غیرکشاورزی استان انجام شود و اگر ناچار به این کار در اراضی کشاورزی بوده ایم این امر با رعایت سرانه ها و محاسبات دقیق اجرا شده است.
معاون عمرانی استاندار کردستان افزود: فضاهای سبز استان تغییر کاربری نیافته اند، مگر اینکه در جایی نسبت به جابجایی کاربریها اقدام شده باشد.
وی تأکید کرد: خاک بستر توسعه بوده و گنجینه های ارزشمند و تمدنهای باستانی را در خود نهفته دارد، لذا باید از آن حراست کنیم چراکه با هدررفتن خاک بستر حیات از بین می رود.
وی در ادامه به موضوع آب پرداخت و گفت: در کردستان از یک میلیون و 100 هزار هکتار اراضی کشاورزی کمتر از 13 درصد آبی است و وزارت نیرو باید در ارتباط با مطالبه تخصیص آب در کردستان با جدیت عمل کند.
قادری گفت: 5.2 میلیون مترمکعب روان آب، 14 میلیارد مترمکعب بارش و 480 میلی متر متوسط بارندگی در استان کردستان است و لذا شایسته است از این آبها در خود استان کردستان استفاده شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه کشاورزی از محورهای اصلی توسعه کردستان است، تأکید کرد: اگر نیاز آبی استان کردستان در این بخش و سایر حوزه ها تأمین شود آنگاه محدودیتی برای انتقال آب به نقطه دیگر با هدف شرب وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه سهم سرانه زمین قابل کشت در ایران 0.2 هکتار است و سیر نزولی دارد، افزود: استاندارد این قضیه 0.5 هکتار می باشد و باید در کردستان هم این مسئله جدی گرفته شود.
مهندس قادری در پایان تأکید کرد: تخریب خاک به معنای اعلام جنگ با طبیعت است و قطعا بازنده این جنگ انسان خواهد بود و لذا دولت تلاش کرده مسائل مرتبط با خاک را با این دیدگاه مدیریت کند.

برچسب ها