یک شنبه 26 مرداد سال 1399

اخبار

معاون اقتصادی استاندار کردستان:

حركت به سوى مدرنيته، انتخاب نيست الزام است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى كردستان، گفت: براى اينكه بشر در راحتى و رفاه بيشتر زندگى كند، حركت به سوى مدرنيته يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است.
حركت به سوى مدرنيته، انتخاب نيست الزام استبه گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در آيين راه اندازى طرح پرداخت هاى خرد، با اذعان به اينكه كردستانى ها آماده نو كردن، مدرن و حتى فرامدرن كردن جامعه هستند؛ سرعت، دقت، شفافيت و در كنار اينها صداقت را از جمله ويژگى هاى جامعه مدرن عنوان كرد.

وى تاخير در داير و تبيين كردن فرايندهاى مدرنيزاسيون را موجب عقب نگه داشتن جامعه عنوان و خاطرنشان كرد: دولت الكترونيك كمك مى كند كارهاى ادارى بدون اتلاف وقت و هزينه، براساس ساز و كارها و فرمول هاى ادارى پيش برود و بر معضلى به نام فساد ادارى غلبه پيدا كنيم. 

فيروزى شهر هوشمند را زيستگاهى سرشار از محبت، دوستى، خلاقيت و ابتكار براى انسان ها توصيف كرد و افزود: در شهر هوشمند اتلاف وقت وجود ندارد و انسان ها زمان بيشترى براى مطالعه كه يكى از بسترهاى توسه است، دارند. 

وى در بخش ديگرى اين مراسم ضمن تقدير از فناوران جوان كه كار و خلاقيتى نو را در سنندج آغاز كرده اند، افزود: خلاقيت و نوآورى يك سرمايه است و حضور پررنگ شهروندان در اين مراسم  نشان مى دهد كه كردستانى ها مردمانى نوپذير و خلاقيت پذير هستند.

معاون استاندار كردستان در ادامه حضور رانندگان تاكسى در اين مراسم را مغتنم شمرده و اظهار داشت: شما نقش موثرى در توسعه استان داريد و معرف فرهنگ و هنر و شناسه مردم كردستان براى مسافران و گردشگران در استان هستيد. 

وى با يادآورى اينكه گردشگرى مهمترين ظرفيت كردستان است ادامه داد: برخورد فرهنگى و انساندوستانه رانندگان تاكسى به عنوان افرادى كه گردشگران اولين برخورد را با آنها دارند، موجب ماندگارى در ذهن آنها مى شود. 

فيروزى همچنين افزود: دولت به تنهايى از توان ايجاد توسعه را ندارد بلكه توسعه ٢ بال دارد، دولت و ملت و بستر توسعه بر مبناى فكر و اراده مردم ايجاد مى شود و يكى از راه هاى توسعه استفاده از محصولات توليدات داخلى است چرا كه استفاده از كالاى خارجى يعنى از بين رفتن اشتغال داخلى.

وى در پايان ابراز اميدوارى كرد، خلاقيت و نوآورى جوانان در سايه حمايت مسئولان ادامه داشته باشد و اين ايده هاى نوآورانه جامعه را به سمت مدرن و هوشمند شدن پيش ببرد.

برچسب ها