پنج شنبه 27 خرداد سال 1400

گزارشات ویدئو

حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، فرماندار مریوان نماینده مجلس و امام جمعه مریوان در مرز خانم شیخان و دیدار با مردم