پنج شنبه 31 مرداد سال 1398

اخبار

معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد:

حمايت، خواسته سرمايه گذاران بخش خصوصى از دولت و مجلس

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان در بيست و پنجمين جلسه شوراى گفتگوى بخش خصوصى و دولت، اظهار داشت: آنچه سرمايه گذاران بخش خصوصی از دولت و مجلس انتظار دارند، حمایت همه جانبه از آنها برای ساختن کردستانى بهتر از امروز است.
حمايت، خواسته سرمايه گذاران بخش خصوصى از دولت و مجلس

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ در اين نشست كه با حضور رييس و اعضاى كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در سنندج برگزار شد، حسين فيروزى ضمن تاكيد بر اهميت حمايت دولت و مجلس از بخش خصوصى، يادآور شد: كردستان توانمندى هاى فراوانى دارد از جمله ٢٢٠ كيلومتر مرز مشترك با عراق، ٢ مرز رسمى در مريوان و بانه، معادن، آب، خاك و كشاورزى روبه رشد كه اگر شكوفا شوند مى تواند در اقتصاد ملى نقش آفرین باشد و آن را تقويت كند.
معاون استاندار کردستان در ادامه يادآور شد: بخش خصوصى خواهان تكميل زيرساخت ها از جمله آب و پاياب سدها، حمل و نقل زمينى، ريلى و هوايى هستند و آنچه از ما مى خواهد همان وظايف دولت است.
فیروزی خطاب به اعضاى كميسيون بودجه مجلس گفت: حتما با كمك شما اين مهمترين خواسته بخش خصوصى كردستان كه حمايت از سوى دولت است و به ايجاد اشتغال و توسعه استان منجر مى شود محقق خواهد شد.
وى با تاكيد بر لزوم ايجاد مشوق هاى سرمايه گذارى براى كردستان از كميسيون برنامه و بودجه خواست، با ارائه مشوق هاى قانونى، از سرمايه گذارى در مناطق كمتر توسعه يافته حمايت كنند و خاطرنشان كرد: اگر مشوقى در كردستان وجود نداشته باشد، ما توان رقابت با نقاط توسعه يافته را نخواهيم داشت.
فيروزى در اين خصوص افزود: صندوق توسعه ملى مى تواند به ايجاد توسعه كمك كند به شرطى كه براى مناطق كمتر برخوردار امتياز، مشوق يا سهميه اى در نظر گرفته شود اما اگر سهم همه يكسان باشد شكاف توسعه اى بين استان ها بيشتر خواهد شد.
وى در پايان با اشاره به هدفگذارى دولت براى جذب سرمايه هاى خارجى، تاكيد كرد: اگر بخواهيم اين سرمايه گذارى ها توسعه متوازن و عدالت را ايجاد كند بايد براى جذب اين سرمايه ها در استان هاى كمتر برخوردار چاره اى بينديشيم.

برچسب ها