پنج شنبه 31 مرداد سال 1398

اخبار

حمایت از سرمایه‌گذاری به باور و اعتقاد تبدیل شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با تاكيد بر اينكه، حمايت از سرمايه گذارى بايد به باور و اعتقاد تمامى مديران و كارشناسان دستگاه هاى دولتى استان تبديل شود، ابراز اميدوارى كرد اساس مسئوليت و تعهد مديران، زمينه ساز توسعه سرمايه گذارى در استان شود.
حمایت از سرمایه‌گذاری به باور و اعتقاد تبدیل شود


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
در جلسه ستاد سرمايه گذارى استان كه به رياست استاندار برگزار شد، نمايندگان فعالان و متقاضيان سرمايه گذارى در كردستان، عدم همکاری ادارات در صدور بموقع مجوزها، ضعف زيرساخت ها، نبود مشوق هاى سرمايه گذارى، كمبود زمين صنعتى و عدم كارسناسى صحيح در برآورد ماليات را مهمترين موانع سد راه سرمايه گذارى در كردستان عنوان كردند.
در اين جلسه که به منظور بازنگری و تسریع روند سرمایه گذاری در استان تشکیل شد، معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، پس از استماع سخنان نمايندگان بخش خصوصى، ضمن تاييد مشکلات بیان شده توسط نمایندگان بخش خصوصی، خاطرنشان كرد: دستگاههای اداری و نهادهای دولتی نقش مهمی در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان می توانند ایفا کنند و در صورت تعریف درست مامورستها و رسالت سازمانها توسط مدیران در رابطه با توسعه سرمایه گذاری می توانند مشوق و تسهیل گر سرمایه گذاری در استان باشند، امری که متاسفانه در بعضی از سازمانها نادیده گرفته می شود و کارشکنی ها در مسیر سرمایه گذاری از همانجا آغاز می شود.
حسين فيروزى در اين خصوص اظهار داشت: كارشكنى از سوى مدير باشد يا كارشناس تفاوتى ندارد، به هرحال خروجى آن به شماره افتادن نفس سرمايه گذارى در كردستان است.
وى ضمن اشاره به اهميت و ضرورت جذب و حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى در استان، تاكيد كرد: نرخ بيكارى در كردستان بالا است، درآمد سرانه استان تقريبا نصف ميانگين كشورى است، كردستان از فقر چند بعدى رنج می برد و ما براى رفع اين مشكلات و توسعه استان به توسعه سرمايه گذارى بخش خصوصى نياز داريم.
معاون استاندار كردستان در ادامه ضمن ابراز خرسندى از اعلام رضايتمندى سرمايه گذاران از منش فردى و شخصيتى مديران استان، اظهار داشت: توسعه استان نيازمند تقويت اخلاق حرفه اى در مديران است، اخلاق حرفه اى ايجاب مى كند كه مديران، خود را نسبت به انجام مراحل ادارى در بازه زمانى مشخص متعهد بدانند و کار سرمایه گذاران را به سرانجام مطلوب برسانند.

برچسب ها