سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار

در تعطیلات نوروز، دولت تعطیل نیست

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان گفت: بر اساس مصوبە شورای اطلاع رسانی دولت هیچ یک از فعالیت های ضروری در استان کردستان در ایام نوروز تعطیل نخواهد بود.
در تعطیلات نوروز، دولت تعطیل نیستبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
هیرش رضایی در دومین  جلسە ستاد خدمات اجرایی سفر ویژە نوروز ۹۷ با بیان این مطلب گفت: با توجە بە ورود مسافران از دیگر استانها بە کردستان لازم است خدمات مورد نیاز بی وقفە و در کمترین زمان در بخش های مختلف ارایە شود.

وی توجە بە تنظیم بازار برای جلوگیری از کمبود کالاهای مورد نیاز، ارایە خدمات درمانی، اطلاع رسانی از حضور اکیپ های بازرسی و اطلاع رسانی در این خصوص را حایز اهمیت خواند و افزود: لازم است مسئولان با حضور مستمر خود و ارایە برنامەها از طریق رسانەها در ایام تعطیلات حضور پررنگ و تاثیر گذار داشتە باشند.

رضایی ادامە داد: طبق برآوردها دولت از عملکرد سالیان گذشتە در خصوص ارایە خدمات در ایام تعطیل راضی نبودە است ادامە داد: با عملکرد خوب مدیران و حضور همە جانبە آن در خدمت رسانی بە مردم، شورای اطلاع رسانی دولت شعار دولت تعطیل نیست را در دستور کار قرار دادە است.

بازدید [ 764712 ]
برچسب ها