دو شنبه 20 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

دعوت معاون استاندار از سرمايه گذاران براى ورود به حوزه كشاورزى حفاظتى در کردستان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، ضمن برشمردن مزاياى كشاورزى حفاظتى، از سرمايه گذاران خواست به اين عرصه ورود پيدا كنند.
دعوت معاون استاندار از سرمايه گذاران براى ورود به حوزه كشاورزى حفاظتى در کردستان


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
حسين فيروزى در آخرين نشست شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى كردستان در سال ٩٦، كشاورزى را يكى از مهمترين مزيت هاى استان يكى از فرصت هاى در اختيار فعالان اقتصادى عنوان و خاطرنشان كرد: سرمايه گذارى در كشاورزى حفاظتى مى تواند وضعيت اشتغال و معيشت مردم را بهبود بخشد. 
وى در ادامه، كشاورزى ديم را يكى از فرصت هاى كشاورزى كردستان دانست و اذعان داشت: با توجه به تغييرات اقليمى، زراعت ديم به سبك سنتى قطعا پايدارى كشاورزى و اقتصاد آنرا به دنبال نخواهد داشت. 
فيروزى در سخنان خود به اجراى طرح مشترك ايران - ايكاردا در ٢ مجموعه كشاورزى استان اشاره و اظهار داشت: در اين طرح از ٢ سال پيش با همكارى ايكاردا با دو روش كم خاك ورزى و بى خاك ورزى به جاى خاك ورزى و همچنين استفاده از رقوم جديد بذر سازگار با محيط استان آغاز شد.  
معاون استاندار در ادامه با تاكيد بر اينكه كشاورزى كردستان بايد از رويكرد سنتى به رويكرد حفاظتى تغيير يابد، افزود: در كشاورزى حفاظتى به دليل عدم شخم زمين خاك و منابع كمتر مصرف مى شود و با توجه به صرفه جويى در زمان و هزينه، توليد و درآمد افزايش مى يابد. 
وى ادامه داد: علاوه بر گندم، جو، نخود و دانه هاى روغنى نيز در طرح ايران - ايكاردا كاشت شده كه نتايج حاصل، نشان مى دهد اجراى كشاورزى حفاظتى در كردستان كار صحيحى است. 
فيروزى ضمن دعوت از سرمايه گذاران به حضور در حوزه كشاورزى حفاظتى، تاكيد كرد: نكته مهم پايدارى اشتغال و افزايش درآمد فعالان بخش كشاورزى است كه اين مهم با همكارى سرمايه گذاران، كشاورزان، صنعتگران و دانشگاهيان استان دست يافتنى است.

بازدید [ 766593 ]
برچسب ها