پنج شنبه 2 خرداد سال 1398

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

                                          


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [110]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [98]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [111]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [111]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [121]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [102]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [117]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [93]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [92]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [96]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [96]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [98]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [100]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [86]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [96]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [91]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [95]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [116]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [168]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [131]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [97]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [88]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [107]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [112]
بازدید [ 1793 ]
برچسب ها