یک شنبه 17 آذر سال 1398

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان

فرانک قدسی

 

تلفن: 08733163832

 

اطلاعیه ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در استان کردستان

اطلاعیه ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در استان کردستان

بازدید [ 4552 ]
برچسب ها