پنج شنبه 31 مرداد سال 1398

اخبار

دیدار امامان جمعە مراکز شهرستانی‌های استان با استاندار کردستان

امامان جمعە مراکز شهرهاستانهای استان در نشستی صمیمی با استاندار کردستان دیدار و بە بیان دیدگاه‌ها ون ظرات خود پرداختند.
دیدار امامان جمعە مراکز شهرستانی‌های  استان با استاندار کردستان

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در این دیدار امامان جمعه بر ضرورت وحدت و همدلی در استان تاکید کردند و پیشرفت و توسعە استان را در گرو همدلی و همکاری همە گروه‌ها و اقشار و تفکرات گوناگون دانستند.
امامان جمعە همچنین ضمن ابراز خوشحالی نسبت بە اینکە استاندار کردستان از نیروهای بومی و توانمند استان است گفتند: امیدواریم در سایە تلاش ها و اقدامات قابل انجام و موثر روز بە روز از مشکلات استان و روحانیون و ماموستایان دینی در راە خدمت بە اسلام و ایران کاستە شود.

 

 

 

برچسب ها