پنج شنبه 10 مهر سال 1399

اخبار

رضايتمندى بيماران از خدمات و زحمات پرستاران، شايسته تقدير است

استاندار كردستان در جمع پرستاران بيمارستان تامين اجتماعى سنندج، ضمن تبريك روز پرستار، ابراز رضايت بيماران از خدمات و زحمات آنان را شايسته تقدير و تشكر دانست.
رضايتمندى بيماران از خدمات و زحمات پرستاران، شايسته تقدير است

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى؛ بهمن مرادنيا در مراسم گراميداشت روز پرستار در بيمارستان تامين اجتماعى سنندج، از پرستاران به عنوان زحمتكشان عرصه سلامت جامعه نام برد و افزود: شما پرستاران در آرامش بيماران نقش بسيار موثرى داريد. 
وى رضايتمندى بيماران از خدمات و زحمات پرستاران اين بيمارستان را شايسته تقدير دانست يادآور شد: رضايت خدا در رضايت خلق خداست. 
مرادنيا در ادامه اظهار داشت: همانطور كه ما از تلاش هاى پرستاران راضى هستيم، آنها هم بايد از ما راضى باشند و بايد زحمات و تلاش هاى آنها را به خوبى پاسخگو باشيم. 
وى خاطرنشان كرد: بايد در قبال توقعاتمان مشكلات آنان را هم حل كنيم و نگذاريم به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزايا، انگيزه خدمت را از دست بدهند. 
مرانيا كه پيش از حضور در اين مراسم ضمن عيادت از بيماران، بازديدى هم از بخش هاى مختلف بيمارستان داشت در اين خصوص گفت: اگر چه امروز از وضعيت و تجهيزات بيمارستان راضى هستيم اما نبايد قانع باشيم؛ بايد بلند مدت فكر كنيم و اين روند توسعه اى را ادامه دهيم تا در آينده با مشكل مواجه نشويم.
استاندار كردستان در پايان سخنان خود تاكيد كرد: هر كس در هر مسندى كه هست بايد وظيفه خود را به خوبى انجام دهد و در قبال آن احساس مسئوليت داشته باشد.

برچسب ها