دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار

معاون سیاسی استاندار کردستان خطاب بە فرمانداران؛

زمینە مشارکت و حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنید

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از فرمانداران خواست با تمهیدات گوناگون زمینه مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات سال جاری را فراهم کنند.
زمینە مشارکت و حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در همایش فرمانداران به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مهمترین کار وزارت کشور برگزاری انتخابات است و فرمانداران باید با جدیت و برنامه ریزی به فضای انتخابات ورود و زمینه حضور ومشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات مورد وثوق همه جریانات سیاسی داخل نظام باید مورد توجه باشد، ادامه داد: لازم است فرمانداران در شهرستانها با برآورد دقیق از حوزه انتخابیه بر قانون اشرافیت کامل داشته باشند.
خوش اقبال در ادامه بر زمینه سازی برای حضور بانوان در عرصه انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش شود از بانوان نیز در هیات های اجرایی استفاده و معتمدین هر شهرستان نیز شناسایی و معرفی شوند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان شناسایی محل های اخذ رای، استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاری ها و روحانیون را خواستار شد و گفت: در هفته دولت و تا زمان برگزاری انتخابات در اسفندماه از تریبون های مختلف خدمات نظام و دولت را به مردم اطلاع رسانی کنید.
وی ادامه داد: بازتاب خدمات نظام و دولت و اطلاع رسانی آن خدمات می تواند به ایجاد نشاط و امیدواری در جامعه کمک کند.

بازدید [ 209475 ]
برچسب ها