سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

پیشنهاد استاندار کردستان بە رئیس اتاق بازرگانی حلبچە و نمایندگان شرکت قەیوان؛

ساخت راە آهن سنندج بە سلیمانیە را در دستور کار قرار دهید

استاندار کردستان بە رئیس اتاق بازرگانی حلبچە و نمایندگان شرکت سرمایە‌گذاری قەیوان در سلیمانیە پیشنهاد کرد در پروژە احداث راە آهن سنندج بە سلیمانیە سرمایەگذاری کنند.
ساخت راە آهن سنندج بە سلیمانیە را در دستور کار قرار دهید

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار رئیس اتاق بازرگانی حلبچە و نمایندگان شرکت قەیوان با بیان اینکه شرکت قەیوان از جملە شرکت های توانمند در بخش سرمایە گذاری است، گفت: این شرکت با توجە بە توجیە اقتصادی و نقش راە آهن در ایجاد توسعە پایدار بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: تا پایان این دولت راە آهن سراسری بە سنندج می رسد و در صورت تمایل مدیران شرکت قەیوان در کمترین زمان موافقت وزارت راە و شهرسازی را اخذ خواهیم کرد.

مرادنیا ادامە داد: مقامات جمهوری اسلامی و رئیس جمهور عراق نیز با رسیدن راە آهن بە سلیمانیە موافق هستند.

استاندار کردستان همچنین بە اهمیت مرز سیرانبند در ترانزیت کالا بە اقلیم کردستان عراق نیز اشارە کرد و گفت:  آمادگی داریم دوباندە کردن مسیر سقز تا مرز سیرانبند را را بە طول ٨۵ کیلومتر در قالب پیمانکاری وسرمایە گذاری بە شرکت قەیوان واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: مرز سیرانبند با توجە بە ظرفیت هایی کە دارد می تواند در آیندە نزدیک از مرز باشماق نیز پیشی بگیرد.

بازدید [ 187986 ]
برچسب ها