سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

سازمان همیاری پتانسیل زیادی برای کارهای عمرانی دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان سازمان همیاری شهرداری‌های استان را دارای پتانسیل زیاد برای اجرای پروژەهای عمرانی خواند
سازمان همیاری پتانسیل زیادی برای کارهای عمرانی دارد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛  امیر قادری در جلسه شورای سازمان همیاری استان کردستان گفت: لازم است شهرداری‌ها کە خود سهامدار سازمان بە شمار می‌روند در راستای تقویت سازمان همیاری تلاش و با آن در ارتباط باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی افزود: در ادوار گذشتە سازمان همیاری با شرایط سخت مالی روبرو بود کە خوشبختانە در سە سال گذشتە با مدیریت صحیح توانست بسیاری از این مشکلات را حل کند.

برچسب ها