شنبه 27 بهمن سال 1397

گزارشات ویدئو

سخنان ریاست جمهوری و استاندار در مراسم آغاز «برنامه ملی بازآفرینی شهری» / گام مهم دولت برای تغییر سیمای ناکارآمد شهرهای کردستان به شهرهایی شایسته زندگی مردم