دو شنبه 30 بهمن سال 1396

گزارشات ویدئو

سخنان ریاست جمهوری و استاندار در مراسم آغاز «برنامه ملی بازآفرینی شهری» / گام مهم دولت برای تغییر سیمای ناکارآمد شهرهای کردستان به شهرهایی شایسته زندگی مردم